Pregled prijava

Na ovoj stranici možete unosom Vašeg OIB-a dobiti uvid u status Vaše prijave. Također, dostupni su Vam i podaci o svim Vašim dosadašnjim prijavama

Napomena!

Ukoliko ste se prijavili na pojedini projekt, a nema podataka o Vašoj prijavi imajte na umu da je možda proces obrade Vašeg zahtjeva u tijeku. Hvala.

U ovome trenutku nema podataka


Napomena!

Ukoliko ste se prijavili na pojedini projekt, a nema podataka o Vašoj prijavi imajte na umu da je možda proces obrade Vašeg zahtjeva u tijeku. Hvala.