Poduzetnički impuls - Vodič za poduzetnike


Dodijeljene potpore za 2021. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Dodijeljene potpore za 2020. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Dodijeljene potpore za 2019. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Dodijeljene potpore za 2018. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Dodijeljene potpore za 2017. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Dodijeljene potpore za 2016. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Dodijeljene potpore za 2015. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Dodijeljene potpore za 2014. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Dodijeljene potpore za 2013. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Dodijeljene potpore za 2012. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Dodijeljene potpore za 2011. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Dodijeljene potpore za 2010. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Dodijeljene potpore za 2009. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Dodijeljene potpore za 2008. pogledajte ovdje ili preuzmite podatke u csv / Excel formatu

Filteri

Koristite filtere kako biste lakše pronašli projekte koji odgovaraju Vašim potrebama.

Pregledajte detalje projekta

Iz liste projekata odaberite odaberite projekt koji Vas zanima. Pregledate potrebu dokumentaciju, uvjete i mjere za koje se dodjeljuju sredstva, kao i troškove koji nisu prihvatljivi. Odaberite tip korisnika (ukoliko niste) kako bi Vam se prikazali podaci koji se odnose na Vas.

Moja prijava

Saznajte status Vaše prijave!

Važno!

Na ovim stranicama je prikazan samo sažetak koji Vam omogućava da brže pronađete poticaje za Vas. Ukoliko se želite prijaviti na projekt, preuzmite i pročitajte priloženu projektnu dokumentaciju. U njoj je detaljno opisan proces prijave, način dodjele sredstava kao i Vaše obaveze.